Warning: session_start(): open(/home/os007000/tmp/sess_e3kj9u51f3t0tknr595rh77js6, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/os007000/www_root/shop/index.php on line 2
I cannot connecting with server or your name and password is not corectly!
I cannot connecting with server or your name and password is not corectly!
I cannot select your database!

Strict Standards: mktime(): You should be using the time() function instead in /home/os007000/www_root/shop/libs/user.php on line 134

Strict Standards: mktime(): You should be using the time() function instead in /home/os007000/www_root/shop/libs/user.php on line 136
DDLS | zelenina, ovocie
Dialog

Obchodné podmienky

zásady a princípy obchodných vzťahov medzi DDLS s.r.o (ďalej dodávateľ) a zákazníkom. Sú stanovené v súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/1991 zb. v znení neskorších predpisov. Všetky ustanovenia tu uvedené sú platné, pokiaľ nie je písomnou zmluvnou formou medzi dodávateľom a zákazníkom uvedené inak.

Registrácia

Zmluvný vzťah medzi dodávateľom a zákazníkom vzniká registráciou zákazníka v internetovom obchode ddls.sk a elektronickým objednaním tovaru. Registrácia pred prvým nákupom je nutná a realizuje sa prostredníctvom registračného formulára. Registrácia na stránkach www.ddls.sk je zdarma! Zákazník je povinný v registračnom formulári uvádzať presné a pravdivé informácie.
Zákazník môže zrušiť svoje konto formou písomnej žiadosti zaslanej na e-mailovú adresu: ddls@ddls.sk.

Sortiment

Zoznam tovarov je uvedený na stránkach www.ddls.sk je v časti obchod. Predmetom obchodovania sú ovocie, zelenina a čerstvé bylinky. Po individuálnej dohode so zákazníkom je možné dodať tiež tovar, ktorý sa v ponuke internetového obchodu nenachádza.

Cena

Zákazník je povinný oboznámiť sa pred nákupom s ponukou a aktuálnymi predajnými cenami tovarov, ktoré sú uvedené na internetových stránkach www.ddls.sk je. Uvádzané ceny sú pre zákazníka uvadzane bez DPH. Dodávateľ si vyhradzuje právo aktualizovať cenník bez povinnosti vopred o týchto zmenách informovať zákazníka.

Objednávka a dodávka tovaru

Objednávky sa uskutočňujú na internetovej stránke www.ddls.sk, e-mailom ddls@ddls.sk, anebo nadiktovaním objednávky na hlasový záznamník tel. 0252966728. Tovar je možné objednať len v merných jednotkách uvedených v cenníku.
V prípade nejasností ohľadom objednávky dodávateľ kontaktuje zákazníka telefonicky. V prípade, že objednaný tovar bude vypredaný a dodávateľ nebude schopný objednávku uspokojiť v určenom čase, bude o tejto skutočnosti zákazník vopred informovaný.
Dodávka sa uskutočňuje spravidla medzi 8:00 – 13:30 hod., ak nie je dohodnuté inak.
Tovar sa doručuje len v rámci Bratislavy. V prípade požiadavky na dovoz tovaru mimo Bratislavy, platia individuálne podmienky dohodnuté medzi dodávateľom a zákazníkom. Presnú časovú viazanosť alebo urgentnosť dodania tovaru je potrebné dohodnúť telefonicky.
Zákazník je povinný pri prevzatí nákupu skontrolovať množstvo a stav objednaného tovaru.

Storno objednávky

Storno objednávky je možné len telefonicky na 0907 221 324, 0903 411 339.

Platba

Cena za nákup a doručenie tovaru je platená v hotovosti na mieste doručenia. Zákazník sa zaväzuje prebrať a zaplatiť objednaný tovar. Dodávateľ je povinný odovzdať zákazníkovi doklad o nákupe (pokladničný blok) a doklad o doručení tovaru (dodací list).

Zálohovanie prepraviek

Preravky zálohujeme podľa aktuálneho cenníka. Vrátenie zálohovaných prepraviek je možné hneď alebo pri daľšej dodávke tovaru. Je potrebné si ponechať pokladničný blok a dodací list ako doklad, že prepravky boli zálohované u DDLS s.r.o.

Vážený tovar

Pri objednávke váženého tovaru, môže vzniknúť +/- 10% rozdielu, medzi objednaným a dodaným množstvom.

Reklamácie

Reklamovať je možné len tovar zakúpený DDLS s.r.o. Na všetok tovar dodávateľ poskytuje záruku do doby trvanlivosti tovaru .
Pri prebratí tovaru je potrebné si skontrolovať počet jednotlivých položiek, ako aj prípadné fyzické poškodenie tovaru. Reklamáciu môže zákazník uplatniť u dodávateľa priamo na mieste doručenia tovaru, alebo do doby trvanlivosti tovaru telefonicky. Zákazník je povinný uskladňovať zakúpený tovar podľa inštrukcii výrobcu na obale. Reklamácia nebude uznaná ak preukázateľne zákazník nedodržal inštrukcie výrobcu, alebo závada bola zapríčinená jeho zlou manipuláciou a skladovaním.
Včas reklamovaný tovar, preukázateľne zakúpený v DDLS s.r.o bude vymenený za tovar nový (ak je na sklade), alebo bude reklamácia riešená vrátením peňazí (podľa voľby zákazníka).

Ochrana osobných údajov

Internetový obchod ddls.sk dodržuje pravidlá o ochrane osobných údajov. Zaväzuje sa, že tieto údaje použije len pre zabezpečenie služieb obchodu v nevyhnutnom rozsahu a neposkytne ich bez vedomia zákazníka tretej osobe.

Záverečné ustanovenia

Zákazník svojou registráciou potvrdzuje, že je oboznámený s obchodnými podmienkami internetového obchodu ddls.sk a súhlasí s nimi. Zákazník sa zaväzuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Dodávateľ sa zaväzuje postupovať v súlade so stanovenými obchodnými podmienkami a Obchodným zákonníkom.


Warning: Unknown: open(/home/os007000/tmp/sess_e3kj9u51f3t0tknr595rh77js6, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/os007000/tmp) in Unknown on line 0